úterý 14. prosince 2010

Co je to Magnetická bouře


Nejvýraznější projev geomagnetické aktivity. Projevuje se náhlým rozkolísáním celého magnetického pole Země a následným uklidněním.

Magnetická bouře trvá několik hodin až několik dní. Změny magnetických elementů (složek vektoru magnetického pole) jsou zvláště složité v polárních oblastech, kde jsou provázeny mohutnou polární září.


U nás ( v našich šířkách) má magnetická bouře 4 výrazné fáze:

(1) náhlý začátek ( Sudden Storm Commecement, SSC) – trvá zhruba 2,5 minuty, kdy prudce stoupá horizontální intenzita. Příčinou je prudké zesílení rychlosti a hustoty slunečního větru (tzv. meziplanetární rázová vlna). To je vyvoláno velkou sluneční erupcí nebo tzv. výbuchem na Slunci. Bouře je zpožděna za výbuchem o 25 - 60 h. Lze ji tedy s určitou pravděpodobností předpovědět.
Přicházející meziplanetární rázová vlna stlačí čelní stranu magnetosféry, a tím prudce vzroste hustota siločar, tj. intenzita magnetického pole v magnetosféře.

(2) počáteční fáze (Initial Phase, IP) – trvá asi půl hodiny až několik hodin. Za prošlou rázovou vlnou je magnetosféra obklopena hustým plazmatem. Horizontální intenzita má vyšší hodnotu než při SSC

3) hlavní fáze (Main Phase, MP) – při této fázi dochází k propojení meziplanetárních a geomagnetických siločar, k urychlení částic a vzniku prstencového proudu ve vzdálenostech 3-5 RE. Tím se vytvoří magnetické pole opačně orientované než na Zemi a přístroje tak zaznamenají oslabení horizontální intenzity o 50-100 gama (50-100 nT, nanotesla). Pokles trvá několik hodin, ale třeba i více než den

(4) obnovení (Recovery Phase, RP) – trvá déle než hlavní fáze. Prstencový proud se difúzí a plazmatickou nestabilitou rozpadá, měřená intenzita magntického pole se navrací k původním hodnotám - hodnotám před první fází bouře.

Žádné komentáře:

Okomentovat